diplomski rad
Fenotip bolesnika s cističnom fibrozom homozigotnih za mutaciju F508del

Kristina Kljaić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA PEDIJATRIJU