diplomski rad
Minimalna ostatna bolest kronične mijeloične leukemije kroz mjerenje transkripta BCR-ABL onkogena

Ena Sorić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA INTERNU MEDICINU