diplomski rad
Utjecaj gena za BMP3 na trabekularne i kortikalne parametre dugih kostiju miša

Ivan Banovac (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA ANATOMIJU