diplomski rad
Predhipertenzija i polimorfizam gena za uromodulin

Krešimir Đapić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA INTERNU MEDICINU