diplomski rad
KARCINOM ŽELUCA

Saša Kolar (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA INTERNU MEDICINU