diplomski rad
Uloga signalnog puta WNT u epitelno-mezenhimskoj tranziciji

Vjekoslav Batarilo (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA MEDICINSKU BIOLOGIJU