diplomski rad
Utjecaj rezistencije izoliranih uzročnika na ishod liječenja bolesnika s Gram negativnom sepsom na Zavodu za intenzivnu medicinu Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Kristina Žgela (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA INTERNU MEDICINU