diplomski rad
Etiologija, prevencija i liječenje posttrombotskog sindroma

Martina God (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA INTERNU MEDICINU