diplomski rad
Sudskomedicinske značajke žrtava ubojstava obduciranih na Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu u razdobljima 1991.-1995. i 2010.-2014.

Mihovil Plečko (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA SUDSKU MEDICINU