diplomski rad
TERMOMINERALNE VODE I MEDICINSKI TURIZAM U HRVATSKOJ

Monika Friščić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU, MEDICINU RADA I SPORTA