diplomski rad
Uloga proteina GLI u razvoju seroznih karcinoma jajnika visokog i niskog stupnja malignosti

Matea Slavica (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA MEDICINSKU BIOLOGIJU