diplomski rad
Transplantacija bubrega u osoba starije životne dobi

Krunoslav Leskovar (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA INTERNU MEDICINU