diplomski rad
Značaj hemokultura u dijagnostici i praćenju rezistencije bakterija na antibiotik

Miljenka Igrec (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA OBITELJSKU MEDICINU