diplomski rad
Primjena CT-a u maksilofacijalnoj traumatologiji

Maja Knezović (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA MAKSILOFACIJALNU KIRURGIJU SA STOMATOLOGIJOM