diplomski rad
Utjecaj trajanja prijeoperacijskog razdoblja na ishod liječenja bolesnika s prijelomom bedrene kosti

Emil Dolenc (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA KIRURGIJU