diplomski rad
Utjecaj rane primjene statina na klinički ishod u bolesnika s akutnim infarktom miokarda

Petra Mjehović (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA INTERNU MEDICINU