diplomski rad
Prezentizam i apsentizam medicinskih sestara zaposlenih u jedinicama intenzivne i postintenzivne skrbi

Sanja Mihalković (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU, MEDICINU RADA I SPORTA