diplomski rad
Primjena Abbey skale za procjenu akutne perioperativne boli u bolesnika starije životne dobi s otežanom komunikacijom

Marica Jerleković (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA ORTOPEDIJU