diplomski rad
PREGLED PRIJAVLJENIH NUSPOJAVA LIJEKOVA NA HEPATOBILIJARNI SUSTAV U REPUBLICI HRVATSKOJ OD 2005. DO 2013. GODINE OD STRANE ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA

Petar Mas (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA FARMAKOLOGIJU