diplomski rad
Utjecaj rane kirurgije na značajno smanjenje perioperativnog mortaliteta kod infektivnog endokarditisa

Gloria Šestan (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA KIRURGIJU