diplomski rad
PROFESIONALNA IZLOŽENOST NANOČESTICAMA KAO ZDRAVSTVENI RIZIK

Elvira Okanović (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU, MEDICINU RADA I SPORTA