diplomski rad
ANALIZA INDIKACIJA ZA UGRADNJU TRAJNOG ELEKTROSTIMULATORA SRCA

Sanja Pek (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA INTERNU MEDICINU