diplomski rad
Utjecaj religioznosti na simptome posttraumatskog stresnog poremećaja

Božena Petrović (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA PSIHIJATRIJU I PSIHOLOŠKU MEDICINU