diplomski rad
JAVNOZDRAVSTVENE POSLJEDICE U ZAGREBAČKOM PODRUČJU U SLUČAJU NUKLEARNE KATASTROFE

Maksimilijan Mrak (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU, MEDICINU RADA I SPORTA