diplomski rad
MEĐUODNOS DUŠIKOV MONOKSID SISTEMA I PENTADEKAPEPTIDA BPC 157

Jakša Vukojević (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA FARMAKOLOGIJU