diplomski rad
HODGKINOV LIMFOM: POVEZANOST NALAZA POZITRONSKE EMISIJSKE TOMOGRAFIJE NAKON DVA CIKLUSA KEMOTERAPIJE NA KONAČNI ISHOD LIJEČENJA

Tea Knez (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA INTERNU MEDICINU