diplomski rad
RETROSPEKTIVNA ANALIZA USVOJENOG TEORIJSKOG ZNANJA MEDICINSKIH SESTARA/TEHNIČARA NA TEČAJEVIMA NEPOSREDNOG ODRŽAVANJA ŽIVOTA

Marino Čanađija (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA MEDICINSKU STATISTIKU, EPIDEMIOLOGIJU I MEDICINSKU INFORMATIKU