diplomski rad
ZNAČAJ EDUKACIJE O UČINCIMA ENDOKRINIH DISRUPTORA NA ZDRAVLJE

Ljiljana Broz (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU, MEDICINU RADA I SPORTA