diplomski rad
ZADOVOLJSTVO RODITELJA HOSPITALIZIRANE DJECE KOMUNIKACIJOM SA ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA

Dragica Beštak (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA PEDIJATRIJU