diplomski rad
STAVOVI RODITELJA O BOLNICI KAO PRIJATELJU DJECE

Vesna Bušac (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA SOCIJALNU MEDICINU I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE