diplomski rad
UTJECAJ PREHRAMBENIH NAVIKA NA RAZVOJ KARCINOMA DEBELOG CRIJEVA

Željka Bilanović (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU, MEDICINU RADA I SPORTA