diplomski rad
ISPITIVANJE POVEZANOSTI IZMEĐU POSTOJEĆEG I POTREBNOG BROJA MEDICINSKIH SESTARA NA TEMELJU IZRAČUNA KATEGORIZACIJE BOLESNIKA KOD KIRURŠKIH BOLESNIKA U OPĆOJ BOLNICI ZADAR

Darija Katuša (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA KIRURGIJU