diplomski rad
INICIJALNA PROCJENA I PRAĆENJE NUTRITIVNOG STATUSA BOLESNIKA S RAKOM PLUĆA

Sandra Karabatić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA INTERNU MEDICINU