diplomski rad
AGRESIVNOST KOD DJECE I ADOLESCENATA

Irena Đuretić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA PSIHIJATRIJU I PSIHOLOŠKU MEDICINU