diplomski rad
ULOGA SESTRE U PREDOPERATIVNOJ PRIPREMI BOLESNIKA OBOLJELIH OD MALIGNOG MELANOMA NA SMANJENU ANKSIOZNOST

Željkica Čubrilović (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA OTORINOLARINGOLOGIJU I KIRURGIJU GLAVE I VRATA