diplomski rad
INVAZIVNA PNEUMOKOKNA BOLEST U ODRASLIH ODNOSNO ČIMBENICI RIZIKA I KLINIČKI ISHOD

Anđa Novokmet (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA INFEKTOLOGIJU