diplomski rad
PROCJENA RADNOG OPTEREĆENJA MEDICINSKIH SESTARA U JEDINICI INTENZIVNE MEDICINE PRIMJENOM BODOVNIH SUSTAVA

Ljiljana Vuković (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA ANESTEZIOLOGIJU I REANIMATOLOGIJU