diplomski rad
USPOREDBA ORGANIZACIJE SESTRINSKE SKRBI U HRVATSKOJ I DRUGIM ZEMLJAMA EUROPSKE UNIJE

Milica Tikvić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA SOCIJALNU MEDICINU I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE