diplomski rad
UTJECAJ EDUKACIJE TIJEKOM MEDICINSKOG FAKULTETA NA STAVOVE STUDENATA O METODAMA LIJEČENJA PSIHIJATRIJSKIH POREMEĆAJA

Ana Medić Flajšman (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA PSIHIJATRIJU I PSIHOLOŠKU MEDICINU