diplomski rad
MOBILE HEALTH
CURRENT STATE AND POSSIBLE FUTURE DEVELOPMENTS

Roberto Michele Vietri (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA MEDICINSKU STATISTIKU, EPIDEMIOLOGIJU I MEDICINSKU INFORMATIKU