diplomski rad
METILACIJA DNA U KORIOKARCINOMA

Martina Štenger (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA MEDICINSKU BIOLOGIJU