diplomski rad
ZBRINJAVANJE POSTSTERNOTOMIJSKIH KOMPLIKACIJA TERAPIJOM PODTLAKOM

Marko Kušurin (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA KIRURGIJU