diplomski rad
ANALIZA STATISTIČKIH POSTUPAKA U ZNANSTVENIM RADOVIMA OBJAVLJENIM U HRVATSKIM MEDICINSKIM ČASOPISIMA

Ivan Švagelj (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA MEDICINSKU STATISTIKU, EPIDEMIOLOGIJU I MEDICINSKU INFORMATIKU