diplomski rad
UČESTALOST INFEKCIJA U POLITRAUMATIZIRANIH BOLESNIKA NAKON OPERACIJSKOG LIJEČENJA

Sandra Slabe (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA KIRURGIJU