diplomski rad
ORGANIZIRANJE SUSTAVA PRIJEMA I OTPUSTA PACIJENATA U PALIJATIVNOJ SKRBI

Nikolina Sopić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA SOCIJALNU MEDICINU I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE