diplomski rad
OSOBINE NOVOOTKRIVENIH BOLESNIKA S UPALNOM BOLEŠĆU CRIJEVA U KLINICI ZA PEDIJATRIJU KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA ZAGREB U RAZDOBLJU OD 2011. DO 2013. GOD.

Lorena Klasić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA PEDIJATRIJU