diplomski rad
ISTOVJETNOST I RAZLIČITOST ORIGINALNIH I GENERIČKIH LIJEKOVA

Marija Bura (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA FARMAKOLOGIJU