diplomski rad
PREZENTACIJA ZBIRKI NASTAVNIH POMAGALA ZAVODA ZA HISTOLOGIJU I EMBRIOLOGIJU MEDICINSKOG FAKULTETA U ZAGREBU

Marta Himelreich (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA HISTOLOGIJU I EMBRIOLOGIJU