diplomski rad
MAGNETSKA REZONANCIJA U DIJAGNOSTICI INVAZIVNIH I IN-SITU KARCINOMA DOJKE

Anamarija Barić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA RADIOLOGIJU