diplomski rad
ANESTEZIOLOŠKE SMJERNICE ZA PRIPREMU BOLESNIKA ZA HITNE KIRURŠKE OPERACIJE

Antonija Mihelčić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA ANESTEZIOLOGIJU I REANIMATOLOGIJU